2023

ARTS FUNDED PUBLIC MURAL COMISSION:  ‘ELEN’

Artist: Meinir Mathias 

AUGUST 2023

2023

Solo Exhibition FFin y Parc Gallery

APRIL 2023
 
 

 

2023

AATONAU MAGAZINE : 

Meinir Mathias 

Symbolism and Narratives

March 2023

 

PAX Exhibition : Museum of Modern Art MOMA 

Feb – April 2023 Moma Machynlleth 

The exhibition featuring some of the most prominent Artists from Wales to celebrate 100 years since the Welsh Women’s peace appeal to the United States of America.  Amongst a an array of artists , the exhibition  includes  works by Shani Rhys James , Iwan bala, Meinir Mathias, Meri wells and Ruth Jen. 

 

2023

2023

Article in the 

Art Etcetera Magazine
L’histoire ( The story) Edition 9 
Januray 2023

2022

Noson yn Oriel Glan yr Afon, wedi'i churadu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Cyflwyno Meinir a Mari Mathias i gyd-fynd ag arddangosfa 'Ddoe a Heddiw'.

2022

PORTREAD NEWYDD O Santes Non EI DDATGELU GER LLE DYWEDIR EI FOD WEDI RHOI GENI I DEWI SANT

2022

Lansio Llyfr Ebrill 2022

A new book by the widely acclaimed poet and Playwright Menna Elfyn, including artworks by Meinir Mathias was launched at the the S4C building- Yr Egin in Carmarthen on April 7th, 22. Original works by the artist were on display along with talks and book signing. The front cover shows a painting in response to a poem written by Menna Elfyn about the female figure in Welsh history ; ‘Catrin Glyndwr’. 

Exhibitions 2022

SIOEAU UNIGOL:

Oriel Plas Glyn y Weddw, Gogledd Cymru (Arddangosfa Unigol) Gorffennaf-Medi 2022

Galeri Canfas, Aberteifi (Arddangosfa Unigol) Awst 2022

Oriel Mimosa, Llandeilo (Arddangosfa Unigol) Hydref 2022

 

SIOEAU GRŴP:

AAF Art Fair, London Hampstead, April 2022

National Library of Wales, Aberystwyth “Collecting / Casglu’ ( Group Exhibition) From January 2022

Waterside Gallery Haverfordwest ‘ Ddoe a Heddiw’ . Work displayed as part of the permanent collection by the National Library of Wales. From February 2022

Mixed exhibition Gallery Gwyn Aberaeron, March 2022

Academi Frenhinol Cambrian, Conwy (Sioe Grŵp) 8fed Ionawr - 28ain Chwefror 2022

Oriel Canfas, Aberteifi ‘Tair Taith’ (sioe grŵp cydweithredol) Mawrth 2022

Galeri Ffin-y-Parc, Llanrwst (Sioe haf)Gorffenaf 2022

 

 

Cymry ar gynfas
The Welsh on canvas
S4C

Mae'r Ail dymor y ‘Cymry ar Gynfas’ yn dilyn y Darlledwr Iolo Williams a'r Artist Cymreig Meinir Mathias.

 

2021

HENO
S4C

Cyfweliad â S4C gyda'r cyflwynydd Huw ‘Fash’ am yr arddangosfa yn Oriel Mimosa 2021

2021

BBC CYMRU FYW

Merched Beca drwy lygad yr artist Meinir Mathias

2021

cyCymraeg